OŚRODEK SZKOLENIA PSÓW REKOMENDOWANY PRZEZ ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE O/WARSZAWA

  Podstawowe posłuszeństwo

 Kurs podstawowego posłuszeństwa dla wszystkich psów powyżej 6 m-ca życia. Głównym celem zajęć jest szeroko rozumiana socjalizacja i komunikacja psa i przewodnika. Zajęcia odbywają się w grupach od 5 do 10 psów. Szkolenie trwa ok. 2 miesięcy i jest podzielone na dwa etapy.


I etap

Obejmuje: socjalizację wewnątrz- i międzygatunkową, naukę posłuszeństwa poprzez zabawę, wskazówki wychowawcze dla właścicieli. Dodatkowo w cenę wliczone jest jedno spotkanie teoretyczne na którym są omawiane główne zachowania psów oraz powszechne problemy wychowawcze.


Program kursu (modyfikowany wg potrzeb grupy):

- Skupianie uwagi na przewodniku i motywacja do pracy;

- Podążanie za przewodnikiem i przywołania;

- Chodzenie na luźnej smyczy;

- Wstęp do pozostawania;

- Nauka podstawowych komend – „Do mnie”, „Noga”, Siad, „Waruj”;

- Nauka aportowania poprzez zabawę;

- Budowanie zaufania do przewodnika na torze przeszkód.


Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godz. 10.45 - 12.45.

10 spotkań / 120 minut / cena 600 zł


  II etap

Dalsza socjalizacja, utrwalanie i doskonalenie nauczonych komend. Rozwijanie umiejętności zdobytych na I etapie. Wszystkie ćwiczenia mają wyższy stopień trudności.


Program kursu (modyfikowany wg potrzeb grupy):

- Skupianie uwagi na przewodniku przy różnych rozproszeniach;

- Nauka chodzenia przy nodze – komenda „Równaj”;

- Przywołania;

- Wprowadzenie komendy „zostań” w różnych pozycjach i różnych odległościach od przewodnika ;

- Utrwalenie komend – „Do mnie”, „Noga”, Siad, „Waruj” i wprowadzenie komendy „Stój”;

- Reagowanie na komendy głosowe;

- Aportowanie rzuconej zabawki;

- Niepodejmowanie pokarmu bez pozwolenia;

- Kontrola emocji i kształtowanie umiejętności zachowania się w nietypowych sytuacjach;

- Badanie psa.


Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 10.45-12.45.

10 spotkań / 120 minut / cena 600 zł


Po ukończeniu dwóch etapów podstawowego posłuszeństwa można kontynuować edukację psiaka na następnych kursach:

- Pies miejski;

- Posłuszeństwo dla dorosłych psów III etap;

- Posłuszeństwo sportowe - Obedience kl. 0;

- Rally-O - Posłuszeństwo w zabawie;

- Przygoda z tropieniem;

- Przygotowanie do egzaminu PT1 (Pies Towarzyszący 1 stopnia);

- Przygotowanie do egzaminu BH;

- Zajęcia z obrony.


III etap - uzupełniający

Dalsza socjalizacja, utrwalanie i doskonalenie nauczonych komend. Rozwijanie umiejętności zdobytych na II etapie.


Program kursu (modyfikowany wg potrzeb grupy):

- Skupianie uwagi na przewodniku przy różnych rozproszeniach;

- Doskonalenie nauki chodzenia przy nodze – komenda „Równaj”;

- Przywołania;

- Zostawanie z rozpraszaniem;

- Komendy wykonywane na odległość;

- Aport z wyczekaniem;

- Bieganie na komendę;

- Badanie uzębienia psa;

- Kontrola emocji i kształtowanie umiejętności zachowania się w nietypowych sytuacjach;


Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 13.00-15.00.

10 spotkań / 120 minut / cena 550 zł


Po ukończeniu trzech etapów podstawowego posłuszeństwa można kontynuować edukację psiaka na następnych kursach:

Pies miejski;

Posłuszeństwo dla psów zaawansowanych;

- Posłuszeństwo sportowe - Obedience kl. 0;

- Rally-O - Posłuszeństwo w zabawie;

- Przygoda z tropieniem;

- Przygotowanie do egzaminu PT1 (Pies Towarzyszący 1 stopnia);

- Przygotowanie do egzaminu BH;

- Zajęcia z obrony.