Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Psie przedszkole
Posłuszeństwo zaawansowane
Podstawowe posłuszeństwo
Drużyna

Regulamin Drużyny Psiej Szkoły Bemowo

 

 1. Warunkiem przyjęcia do Drużyny Psiej Szkoły Bemowo (zwanej dalej Drużyną) jest zdany egzamin PT1 na ocenę minimum dobrą potwierdzony wpisem do książeczki startowej ZKwP.
 1. Członek Drużyny Psiej Szkoły Bemowo (zwanym dalej Członkiem Drużyny) ponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego psa.
 1. Członek Drużyny odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c. Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
 1. Psy przejawiające zachowania agresywne mogą zostać wykluczone z danego projektu lub Drużyny.
 1.  Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem z Drużyny.
 2. Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
 3. Opiekun Drużyny prowadzi listę obecności na zajęciach.
 4. Członek Drużyny spuszcza psa ze smyczy na własną odpowiedzialność, wyłącznie na terenie oraz w czasie wyznaczonym przez opiekuna i za jego pozwoleniem.
 1. Członek Drużyny jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na placu.
 1. Członek Drużyny w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 2. Członek Drużyny zobowiązany jest do poinformowania opiekuna o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem.
 1. Opuszczenie 3 kolejnych zajęć bez wcześniejszego poinformowania uprawnia opiekuna do zawieszenia Członka Drużyny w danym projekcie.
 1. Nie systematyczne uczestnictwo w zajęciach (bez poważnej przyczyny) może skutkować całkowitym usunięciem z Drużyny.
 1. Członek Drużyny powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 1. Członek Drużyny jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza spotkaniami Drużyny.
 1. Członek Drużyny jest zobowiązany do reprezentowania Psiej Szkoły Bemowo na zawodach oraz innych imprezach okolicznościowych.
 1. Apteczka pierwszej pomocy jest dostępna na placu szkoleniowym.
 2. Członek Drużyny jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi:
 • wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
 • wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
 • wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
Psia Szkoła Bemowo

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok