Regulamin

 1. Regulamin dotyczy strony www.szkoleniepsow.waw.pl oraz firmy Małgorzata Daniłowicz Szkolenie Psów oraz formy Joanna Daniłowicz Szkolenie Psów.
 2. Uczestnik szkolenia, przychodząc na pierwsze zajęcia, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami.
 3. Uczestnik szkolenia wchodzi na plac treningowy wyłącznie pod opieką instruktora lub innej, upoważnionej przez niego osoby.
 4. Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
 5. Pies jest spuszczany ze smyczy na własną odpowiedzialność uczestnika szkolenia, wyłącznie na terenie oraz w czasie wyznaczonym przez instruktora i za jego pozwoleniem.
 6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na placu.
 7. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 8. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.

            Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod                jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

 1. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 2. Instruktor prowadzi listę obecności na zajęciach.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem.
 4. Opuszczenie 3 kolejnych zajęć bez wcześniejszego uprzedzenia uprawnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenie.
 5. Jeżeli uczestnik po pierwszym spotkaniu deklaruje, że chce uczęszczać na kurs, to ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem trzeciego spotkania.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 7. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
 8. Suka podczas cieczki jest wyłączona z udziału w zajęciach. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym instruktora, a uczestnik kursu ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
 9. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 10. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.
 11. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi: 

            - wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;

            - wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu; 

            - wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.

 1. Apteczka pierwszej pomocy jest dostępna na naszym placu szkoleniowym.
 2. Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność Psiej Szkoły jest udostępniany wyłącznie za zgodą instruktora.
 3. Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem  z zajęć, a w szczególnych przypadkach skreślenia z listy kursantów bez zwrotu kosztów.
 4. Uczestnicy, którzy ukończyli kurs i zdali egzamin w Psiej Szkole, raz w miesiącu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach grupowych.
 5. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach grupowych psów "problemowych" jest wykupienie przynajmniej jednego spotkania indywidualnego.

Polityka Prywatności (zgodnie z RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest Małgorzata Daniłowicz, Szkolenie Psów: NIP: 5222451800, REGON:, Joanna Daniłowicz, szkolenie Psów: NIP 5222990543, REGON: . Z Administratorem możliwy jest kontakt  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: Sucharskiego 7/2 01-390 Warszawa lub Sucharskiego 7/4 01-390 Warszawa lub kontaktem telefonicznym: 605 066 343, 601 333 491.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z Państwa działań podejmowanych na stronie www.szkoleniepsów.waw.pl. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie  :

– formularz zgłoszenia na szkolenia grupowe, indywidualne,egzamin.

3. W przypadku Państwa danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. 

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

– żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– przenoszenia danych;

– cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Użytkownika niezgodnego z prawem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: 

​5. Wykorzystujemy dane osobowe osób ubiegających się o pracę oraz działających w ramach wolontariatu, obejmujące imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, obszar zainteresowań zawodowych oraz wszelkie inne dane, które zdecydują się Państwo nam podać, załączając dokumenty aplikacyjne (w tym CV) lub wypełniając formularz wiadomości. Wykorzystujemy te dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu w sprawach związanych z prowadzoną rekrutacją. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu różni się w zależności od:

-podstawy prawnej zatrudnienia, o które się Państwo ubiegają,

-zakresu informacji podanych przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu wiadomości,

Stąd podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Po wycofaniu zgody Państwa dane nie będą wykorzystywane w ramach prowadzonej rekrutacji.

Państwa dane będą przechowywane przez 1 rok od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa aplikację za pomocą formularza online.

6. Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane przez nas podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, podwykonawcom świadczącym usługi wsparcia IT, prawne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

7. Państwa dane osobowe nie będą przez nas:

- wykorzystywane do celów marketingowych

- przetwarzane w sposób zautomatyzowany

- profilowane

- przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Polityka Cookies

 

 1. Internetowa strona www.szkoleniepsow.waw.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Psia Szkoła Bemowo

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok